Thursday, January 10, 2008

Оценка за преподаване

Ето един интересен коментар за българската PR-действителност от един интересен човек. Зорница е работила и от двете страни на барикадата - преди в PR-агенция APRA Pоrter Novelli, сега във вестник Дневник. Определено има добър поглед върху нещата.
Все пак обръщам внимание на темата заради друго - много от тези неща никой не ни ги казва на лекции във ФЖМК, а смятам, че вече във втори курс трябваше да са ни ги споменали. Във факултета никой не те учи как се пише прессъобщение, никой не ти казва как се структурира PR план или как се организира пресконференция, какво остава за тънкости в занаята. Искат да развиеш PR-план, без някой да ти обясни що за животно е това. Работещите вече знаят, а другите се оправят както могат. После бизнесът се оплаква от зле подготвени кадри - нормално, при положение че научих много повече за PR през първите си четири месеца на работа, отколкото през трите семестъра в университета.

No comments: