Friday, June 8, 2007

It's a wonderful life

Просто не мога да се сдържа да не пусна линк към тази статия! Това е животът, който искам. Не само, че при подобно поведение не може да имаш угризения за негативното ти влияние върху околната среда, но то рефлектира и върху всички, които са в пряк контакт с теб - семейство, колеги ... дори продавачката в супермаркета.

След като видях, че наистина има такива хора, остава само надеждата "ако до всяко добро същество застане поне още едно..." Дълбок поклон пред госпожа Портарова!

No comments: