Monday, June 4, 2007

Нещо (нищо) ново под Слънцето

Европейската комисия не е доволна от представения от българското правителство списък на защитени територии, които ще бъдат включени в екомрежата "Натура 2000".
Това съобщи за БНР представител на комисията, предава агенция Фокус. Той добави, че в момента тя подготвя писмо със забележките си, което ще бъде изпратено на властите у нас до няколко дни.
Възраженията са свързани основно с планирания обхват на защитените територии, както и с това, че зони, които би следвало да бъдат включени в програмата, на този етап остават извън нейния обсег.
В началото на годината България депозира първоначален списък на териториите с ангажимент да го допълни през есента на тази година.
actualno.com
Дали сега най-накрая правителството ще обърне внимание на забележките? Все пак този път те не са отправени от "обикновени" еколози и еко-защитници, а от тези, които пишат оценките за напредъка на България. Какво ли ще каже сега министър Чакъров? Защото пред висшите органи на ЕС не може да излезе с уклончиви отговори и витиевати обяснения. И най-вече защото неадекватните действия на отговорните власти може да доведат до сериозни санкции за България. Можем само да се надяваме, че предупреждението на Европа ще направи това, което многобройните протести на българите не успяха - ще накара правителството да изостави за малко икономическите интерси на бизнесмените, за да защити ВСЕОБЩОТО благо - природата. За жалост обаче практиката ни е научила да гледаме в бъдещето с подобаващия за нашата балканска действителност скептицизъм.

No comments: