Tuesday, March 24, 2009

Задругата на пръстена

Чупеща новина*: С медийно събитие в БТА утре ще се обяви учредяването на БКВО - Българска конфедерация за връзки с обществеността. Конфедерацията обединява няколко вече съществуващи професионални организации: Българското дружество за връзки с обществеността (БДВО), Асоциация ИМАГИНЕС на специалисти по връзки с обществеността и Българската академична асоциация по комуникации (БААК). Съответно, ръководството на новата конфедерация е съставено в голяма степен от участници в УС на трите вече съществуващи организации. Не че би могло да е по друг начин ден.
Информацията е още твърде нова - попаднах на информацията за събитието тук, а в сайта на БДВО няма нищо в секцията новини (последната им новина е от май 2008, така че не се учудвам на липсата). Очаква се на събитието утре да се изнесе информация както за конфедерацията, така и за предстоящия "ПР приз 2009", което ме навежда на мисълта, че БДВО ще има водеща роля в новата структура.
Идеята за конфедерация беше обявена още в края на 2007 като основните й цели включват саморегулация и налагане на професионалните стандарти, разработване на публичен регистър на специалистите и развитие на механизми за контрол на PR-практиката.
_____
*breaking news

1 comment:

Petya N. Georgieva said...

1. Поради тесния пазар у нас, навсякъде членуват едни и същи специалисти, агенции, etc. 2. Има други по-приоритетни и важни насоки, по които трябва да се работи в ПР бизнеса. :)