Thursday, February 12, 2009

Know thy enemy

Естествено, повечето хора не са много доволни от възможностите на PR да манипулира представите на публиката и възприятието й за света. Все пак съществуват различни школи и, въпреки че се твърди, че PR служи за създаване на взаимна стойност между страните, браншът доста по-сериозно защитава интересите на клиентите си, отколкото тези на публиката. По принцип не харесвам моралните конотации, присъщи на думата "пропаганда", но реално PR-ът е точно това. Поне според някои не особено доволни от този факт хора. В това видео може да видите сериозна позиция срещу PR. Създателите на клипчето са агенцията за медийна демокрация PR Watch, които, нека го кжем по-меко, нямат особено високо мнение за ролята на PR-практиците при подобряване на живота на земята.
Самото видео ми попадна (с малко помощ) през сайта PR Kernel, на който има доста интересна информация, новини, коментари и анализи относно PR-бранша в България и по света. Струва си разглеждането. Материалите са преведени на български и то доста добре, което олеснява още повече употребата на съдържанието.
Смятам, че е много ползотворно младите специалисти да гледат подобни нещата, защото те в голяма степен помагат за формирането на собствено критично мислене върху етичните норми. Винаги ми се струва, че етиката не може просто да се преподава в час, а е нещо, до което трябва да достигнеш по собствен път - естествено, тогава никога не е сигурно кой до какви заключения ще достигне, но това май е приемлив риск. Просто пътят на етиката не е нещо, което може да вземеш на заем.

No comments: