Thursday, November 8, 2007

Wall of Shame

Наскоро един приятел се върна от Варна. Сподели, че гледката на булдозери по плажовете прави есенния морски пейзаж няколко идеи по-тъжен. Разбираемо е - не си отива само лятото, а самата красота - и то завинаги...

Получих линк към списък с най-крупните рушители на българската природа. Не мога да съдя доколко списъкът е изчерпателен, обективен или достоверен (не съм голям специалист по въпроса, дори чистосърдечно си признавам, че много от имената не ми говорят нищо), но смятам, че инициативата сама по себе си е похвална. Основен белег на гражданското общество е нетърпимостта към анти-социални прояви, а не се сещам за друго действие, което накърнява в по-голяма степен обществените интереси, от съсипването на природата. Мога само да се надявам такива черни списъци да се правят по-често, да стават по-популярни и (смея ли да си го помисля дори?!) да водят до реални санкции спрямо нарушителите.





No comments: