Friday, July 6, 2007

Човек vs. живот(ни)

В последно време се чудя дали работещите в държавните институции са чели една малка тънка книжка - някъде към 150 страници - с не особено интересно звучащото заглавие "Конституция на Република България"? Е, в тази книжка има един много актуален в последните дни абзац:

Чл. 15. [от Глава първа, ОСНОВНИ НАЧАЛА]
Република България осигурява опазването и възпроизводството на околната среда, поддържането и разнообразието на живата природа и разумното използване на природните богатства и ресурсите на страната.

Може би държавниците просто са пропуснали този абзац. А може би въобще не са го чели? Защото има достатъчно доказателства в подкрепа на тезата, че на хората на върха не им пука много-много за околната среда и биологичното разнообразие. Доказателства като "Натура 2000", парк "Странджа", Иракли, Кресненско дефиле ... Или други доказателства: едни малки спретнати къщурки с две басейнчета отпред, които носят наименования от типа "ХХХ Палас", "Сий ХХХ", "ХХХ Ризорт" и т.н. и от вратите на които морето е само на една ръка разстояние. А не трябваше ли плажната ивица с ширина от 200 метра да е държавна собственост? Сигурно аз съм се объркала...

Честно казано, не харесвам нерегламентираните протести, които се организират в последните дни на базата на flash-mob. Подкрепям позицията, която тези хора защитават, и то с две ръце. Не там е работата. Просто не мисля, че когато апелираш за спазване на закона и въобще на общочовешките принципи, това ти дава правото ти самият да нарушаваш правилата. Понякога тежките времена все пак изискват крути мерки. Но от друга страна гражданският натиск несъмнено ще повлияе на обективната оценка на петимата от ВАС, което обезсмисля цялото упражнение - да се изисква възвръщане на социалния баланс по законов ред.

Колкото и да не ми се иска, съм убедена, че осъждането на решението, взето от съда, е само наполовина основателно. Подкрепям мнението, което изразява и съдия Юлия Ковачева, че документът за парк Странджа "не обуславя извод за невъзможност да бъде индивидуализиран обектът на заповедта". Обаче не може да се сърдим на ВАС, когато се оказва, че чиновниците, изготвили заповедта за обявяване на парка, не са си свършили работата - недопустимо е да обявиш само площта на защитена територия без да прецизираш границите й. Естествено, трябва да се замислим кой ги е затрупал с достатъчно пари, за да им затвори очите за пропуска...

Дали може да повлияе на държавното безхаберие с граждански инициативи? Не знам, даже въобще не съм сигурна. Но може да опитаме: виж какви неща организират някои хора. Защото, както са казали тук, "Странджа да си отиде тихо е просто... тъпо". И искрено се надявам хората, на които им пука за природата, а не за корпоративните интереси, да извоюват заслужена победа - заради доброто на всички, заради бъдещето и заради още неродените деца, които ще могат да живеят доста по-лесно без още един лъскав хотел отколкото без:
  • 65 вида бозайници, 6 от които в Червената книга,
  • 261 вида птици (124 от тях гнездящи в района, от които 17 са включени в Червената книга),
  • 195 вида безгръбначни (34 защитени вида),
  • 32 вида замноводни и влечуги (от тях 18 защитени),
  • 40 вида водни обитатели (6 защитени вида),
  • в крайбрежните черноморски води вероятно все още се среща дори и тюленът-монах /Monachus-monachus/, който е вписан в Българската и световната червена книга.

No comments: