Wednesday, July 18, 2007

Panta rei, pictures stay!

Това е моят фото-доклад за изкарването ни в Кавала. Би ми отнело твърде много текстово пространство да разкажа всичко, което се е случило. Хората пък казват, че една картина казва повече от хиляди думи - дано да е вярно...Ако ви е харесало - ето и други мои фотографски опити.

No comments: