Thursday, May 24, 2007

Дъждовни размисли

През последната седмица се чувствам доста зле. Обикновено дъждовното време влияе негативно на настроението ми, а перспективата за още една седмица сиво небе също изиграва ролята си. Поне до средата на следващата седмица "отникъде взорът надежда не види" - слънце няма, няма и да има.
Но дъждовете довеждат не само униние, но и една смътна тревога. Защото за пореден път ставаме свидетели на последиците от глобалното затопляне. И явно човечеството ще жъне плодовете на безотговорното си поведение доста по-скоро, отколкото е предполагало.
Учените са категорични, че честите промени на времето, наводненията, ураганите и сушата, които се редуват в глобален мащаб, се дължат на замърсяването и промените в климата.
През последните 20-25 години температурите непрекъснато се повишават, а площта на ледниците намалява. Покачването и затоплянето на океаните води променя чувствително процеса на образуване на облаците и води до сериозни наводнения.
Може би ставам едновременно банална и досадна, но отново ви приканвам да се замислите за влиянието, което всеки човек оказва върху природата. Няма да морализаторствам и да поучавам другите, защото най-силно вярвам в свободата на всеки да живее според собствените си разбирания и желания. Но също вярвам, че свободата винаги върви ръка за ръка с отговорността - не непременно към тези около нас, а към тези след нас - тези, които ще наследят голямата сметка от нашето консуматорско пиянство. И тъй като една картина казва повече от хиляди думи, погледнете до какво всъщност води стремежът да притежаваме повече, по-големи, по-скъпи, по-нови ... ами, всичко.

No comments: