Sunday, April 1, 2007

АКОлогия

Европейската комисия изпрати писмено предупреждение на България за това, че не е предоставила до крайния срок 15 януари доклад за емисиите на парникови газове в страната през 2005 г. Тази информацията е необходима на ЕК, за да подготви доклад за борбата с глобалното затопляне в Европейския съюз. Българската страна има два месеца да изпрати информацията. Ако не бъде получен отговор в този срок, ще бъде изпратено второ и последно предупреждение, а после България ще бъде осъдена в Европейския съд и ще последва солидна глоба. От екоминистерството заявиха, че имат готовност веднага да предоставят на ЕК искания доклад.
Остава въпросът защо любимите ни чиновници са се помайвали досега. Може би заради проблемите по НАТУРА 2000? Не ми се вярва, като се има предвид, че и там оплескаха нещата. Дори да избегнем глобата за закъснелия доклад, поредното намаляване на териториите по НАТУРА 2000 също може да ни докара евро-санкции. Правителството оряза почти половината от районите, които първоначално бяха включени в проекта. Така засега обхватът на мрежата в България става 11.3% от територията на страната за защита на птиците и 13.4% за животните, но реално защитената територия е значително по-малка поради припокриване на някои зони. Според управляващите в страните от ЕС средният процент на защитени зони за животните е 12%, а за птиците е 9.6%. Това обаче не е извинение, тъй като ЕК неведнъж изрази силно желанието в проекта да влезе около една трета от територията на страната, което явно няма да се случи. Остава въпросът чии интереси пази правителството и най-вече защо се разрешава бизнесът да "изяжда" защитените видове?

No comments: