Sunday, March 25, 2007

Happy birthday, EU!

Днес се навършват 50 години от подписването на Римския договор, който поставя началото на Европейската общност. На официална церемония в Германския исторически музей на Унтер ден Линден в присъствието на държавните и правителствените ръководители на 27-те бе подписана Берлинска декларация по повод юбилея.
Декларацията приветства успехите на 50 години мир и демокрация в Европа и чертае бъдещите перспективи и предизвикателства, пред които е изправен континентът. В декларацията се изтъква, че държавите-членки се надяват до изборите за европейския парламент през 2009 да влезе в сила нов договор, улесняващ функционирането на европейските институции, който ще замени конституционния договор, отхвърлен през 2005 г. на референдумите във Франция и Холандия.
В същото време изследване на британската група “Open Europe” показва, че от запитаните граждани във всички 27 членки 41 на сто смятат, че ЕС трябва да има по-малко пълномощия, а основните решения да се вземат на местно ниво.
И за накрая една приятна вест: На 26 март ще се появи нова монета от две евро, на която за първи път ще ги има и новите държави-членки на Европейския съюз /ЕС/ България и Румъния. От едната страна има изображение на книга и звезда и е изписано "50 години Римски договори", а в картата на общността от другата страна вече са включени и България и Румъния.

No comments: