Sunday, December 20, 2009

Заедно

Понякога виждаш някого и просто Знаеш. Знаеш, че ставаш свидетел на нещо по-сериозно и по-рядко срещано от обикновеният случай "In a Relationship".


Everloving, originally uploaded by Vassilena.I Can Show You the World, originally uploaded by Vassilena.


Това са двама души, които гледат в една посока. Там виждат еднакви цели, сходни приоритети, припокриващи се вкусове. Или пък компромиси, които и двамата са готови да правят, за да запазят своето Заедно. Ако си готов на това, защо не?


Looking into the Future, originally uploaded by Vassilena.Vortex of Smiles, originally uploaded by Vassilena.

И гледайки картините, които бъдещето им чертае, те се усмихват. Въпреки че не виждат какво точно идва, знаят, че няма сила по-голяма от тях двамата, когато са хванати за ръка. Приятно е да видиш такава гледка. Точно защото е рядка.