Tuesday, December 9, 2008

"ПИАР"-ски истории, Част 5

Ето и нещо от Ловеч (благодарение на Павлина). Преди да сте се затичали да пращате CV-та: Не, това не е изключително голяма PR-агенция, а хотел:


Лично за мен остава мистерия защо логото е с абревиатура "PR", а не "PP", след като името на хотела е Presidium Palace.
Други интересни употреби на съкращението PR, които моето и чужди будни очи са уловили, тук.

No comments: