Tuesday, November 25, 2008

Happy Birthday!

Тъй като все пак се чувствам свързана с академичната общност, няма как да не отбележа празника. Честити 120 години, СУ! Мога да ти пожелая едно: да се отърсиш от вековната закостенялост и оковите на безсмислената бюрокрация и да даваш на студентите си не само име с традиции, но и образование с перспективно бъдеще!

След като днес беше крайният срок, а не успях да се включа в конкурса, ето и моята скромна лепта по темата "Аз обичам Своя Университет" Защото в България много неща се променят, но мястото за получаване на Знание е все още едно:

И така - честито не само на институцията СУ, но и на всички негови настоящи и бивши възпитаници. А защо не и на бъдещите!

No comments: