Thursday, May 1, 2008

RIP, Котлър! Viva иновация!

Постоянно чета какви са новостите в маркетинга, но ето, че някой хора си правят труда да съберат всичко на едно място и синтезирано да го поднесат. Презентацията на Paul Isakson не казва нещо изумително ново, но доста добре очертава новите маркетингови тенденции - значението на съдържанието, въвличането на клиента за провокиране на лоялност към марката, значението на социалните медии в маркетинговата стратегия. За доста малко време са набелязани основните теми на "новия" маркетинг - по-задълбоченото им разучаване зависи от вас!

No comments: