Friday, July 20, 2007

Другата страна на медала

Да, прекрасно е, че вчера се събрахме толкова много хора, за да защитим това, в което вярваме и най-силно почитаме - Природата и Свободата. Но в моето съзнание се заражда едно смътно глождещо ме съмнение - че много хора се опитват да яхнат вълната на безкористното гражданско недоволство, подбуждани от собствени користни цели. Сутрешният медия мониторинг ми предостави страхотен пример за това как будни анализатори усещат евентуалните заплахи от израждането на популизъм и опитите на пишман-еколози да манипулират и без това недостатъчно информираното ни общество.

Тъй като всяка истина си има две страни, ето какво ми попадна днес - две коренно противоположни мнения, всяко от които по своему верни:


И двете статии са от в. "Политика", от бр. 170, 20 - 26 Юли 2007, раздел "Мнения". Поне в известна степен смятам, че и двете статии се докосват до истината, но от срещуположните й краища. А така най-лесно ще можем да опознаем реалността - като я погледнем от друг ъгъл. Ще оставя на вас преценката (и евентуалните коментари по темата)

No comments: